Gammel barnehage får nytt navn

1.1.2012 byttet Tertnes Førskole navn til Tertnesparken Barnehage.

Tertnes førskole.

Tertnes førskole er en av de eldste barnehagene i Åsane som fremdeles er i drift. Gründerne for denne bedriften var 4 etter hvert 5 driftige Husmorlagsmedlemmer, som våren 1974 startet ”Komiteen for 6 års klubben”. Det var Randi Espelid, Bjørg Devold, Wenche Hauge, Helga Ingebriktsen og litt senere Marit Hellesund. Dette var
dugnadsarbeid.

De fikk leid lokaler i kjelleren på Tertnes gamle skole. De gjorde undersøkelser om behov og ønsker blant familier tilknyttet Tertnes skolekrets. Etter behov ble det bestemt at det skulle dannes 2 grupper med 20 barn i hver gruppe. Den ene gruppen skulle gå mandag, onsdag, og fredag. Den andre gruppen tirsdag og torsdag. Gruppene fikk navnet 2 og 3 dagers partiet.

Høsten 1974 startet de opp. Det var så mange søkere at det ble ikke plass til alle 6 åringene som søkte, så det måtte opprettes ventelister.

Oppholdstiden var fra 10.10 til 13.00. Dette fordi det var det som passet best med bussrutene. Barna kom med buss og ansatte hentet dem på buss stoppet og fulgt dem til bussen når de var ferdig for dagen. Førskolen
fulgte skoleruten med hensyn til ferie, men der var ingen planleggingsdager.

Det ble gitt søskenmoderasjon og moderasjon til barn av husmorlagsmedlemmer. Lokalene på ”gamleskolen” ble leid på åremål, så det måtte søkes på nytt
hver vår. Nesten all opp pussing og vedlikeholds ble gjort på dugnad. Hver høst
var det 40 skolestartere fra Tertnes førskole som
begynte på Tertnes skole.

Etter hvert som det ble flere barnehager i nærmiljøet og flere barn begynte i barnehage, kom det nye pålegg og forskrifter fra stat og kommune. Det skulle blant annet skrives årsplan, som skulle være et arbeidsdokument og fremdriftsplan for de ansatte og en oversikt for foreldre over hva som skulle være innholdet i førskolens
arbeid. Her kunne de følge med på om det som var planlagt ble gjennomført.

I 1980 ble oppholdstiden på 2 dagerspartiet utvidet, slik at det ble bare 1 times forskjell på oppholdstiden på 2 og 3 dagers partiet.

I 1983 var det blitt så mange barnehager i Åsane at det ble mulig å også ta inn 5 åringer på 2 dagerspartiet .

På juleavslutningen til Husmorlagets eldretreff i 1983 var førskolebarna og underholdt for første gang. Dette er blitt en fin tradisjon som både barna, de gamle og de ansatte gleder seg til hvert år.

I 1984 feiret førskolen 10 års jubileum, med ansatte barn og foreldre.

På slutten av 70 tallet og ut over 80 tallet flyttet det mange nye unge familier til Tertnes. Det var mange som ikke kjente noen i nærområdet.

Da ble det startet en mor, barngruppe på førskolen. Dit kom foreldrene med de minste barna sine. Det ble leid inn personer som fortalte om kosthold, sikkerhets tiltak på kjøkkenet, sikring av barn i bil osv. Det ble et møtested for de unge mødrene. Etter en tid begynte de å spørre om vi kunne passe barna mens de gikk til lege, tannlege eller andre ting de måtte ordne, da ble det bestemt å starte en småbarnsgruppe.

I 1988 ble det startet småbarnsgruppe med oppholdstid fra kl. 8.30 til kl. 11.00 . Oppholdstiden til 3 dagerspartiet ble da fra kl. 11.30 til kl. 15.00.

Ved juletider i 1992 ryktes det at førskolen ikke ville komme til å få leie lokalene for neste år, skolen trengte dem selv til SFO. Det viste seg å være riktig, førskolen måtte ut på jakt etter nye lokaler. Etter mye arbeid både av foreldre, eiere og ansatte
endte vi opp med en avtale med Tertnes idrettslag om leie av lokaler i deres
klubbhus.

Fredag 19 og lørdag 20. juni 1992 stilte alle foreldre og ansatte til flyttesjau. Det var en far som stilte med flyttebil. Det ble en travel men også en koselig helg, hvor foreldrene ble godt kjent med hverandre. Foreldrene fikk på en måte et eierskap til de nye lokalene.

All innredning ble gjort
av en far som var tømrer, og en annen far som var VVS ingeniør monterte ventilasjonsanlegget
og satte opp brannvegg mellom barnehagen og resten av lokalene.

Selv om det var vemodig å
flytte fra ”gamleskolen”, fikk førskolen bedre plass og bedre lokaler på
Åstveit. Etter masse dugnadsarbeid av foreldre og ansatte, var førskolen klar
til å ta imot barna på Åstveit ved skolestart høsten 1992.

Førskolen forsatte med 3
barnegrupper, slik at nå hadde vi barn fra 2 til 6 år. Oppholdstiden for de
eldste ble utvidet litt etter hvert i forhold til foreldrenes ønsker og behov.

I 1998 ble småbarnsgruppen
nedlagt. Oppholdstiden for de andre to gruppene var nå henholdsvis 18 og 10
timers uke.

I 2001 fikk førskolen
egen hjemmeside på internett. I 2002 ble førskolen en barnehage med en gruppe
som hadde 7 timer 5 dager i uken. Åpningstid fra kl. 8.00 til kl. 15.00.

Vi ble medlem av PBL.

I 2003 hadde vi for
første gang et budsjett på over en million. Vi kom med i fellesopptak med
kommunen, åpningstiden ble utvidet til 8,5 timer pr. dag.

I 2004 ble det innført
max pris i barnehagene. I 2005 ble Tertnes klubbhus påbygget og vi fikk et
ekstra lekerom, som ble døpt til ”Puterommet” det ble for å si det mildt meget
populært blant barna.

I 2005 ble Tertnes
førskole som hadde vært eid og drevet av Tertnes husmorlag, omgjort til
aksjeselskap. I 2007 blir planene lagt for utbygging, for å kunne opprette
småbarnsplasser. Dette var helt nødvendig for å kunne overleve. Valget var
enten å bygge ut eller å legge ned, og det ble valgt å bygge ut.

28. mars 2008 offisiell
åpning av tilbygget.

I dag er Tertnes førskole
en heldags barnehage med barn fra 1 til 6 år. Det har vert litt av en reise og
utvikling siden de 4 Husmorlags medlemmene startet med ”Komiteen for 6 års
klubben” i 1974 til den barnehagen Tertnes førskole er i dag.