Å skape et godt språkmiljø for alle barn

Her er link til prosjektraporten.

PROSJEKT
RAPPORT.pdf