Visjon, verdi og formål

“Den lille barnehagen med det varme hjertet!”

Vår visjon

“Den lille barnehagen med det varme hjertet!”

VI DANNES
TIL MENNESKE NÅR VI ER

ANSIKT TIL ANSIKT
HJERTE TIL HJERTE

Pestalozzi

 

Våre verdier

Varme               et personlig samspill gir, selvfølelse, selvtillit og livsglede

Kompetent       den kompetente voksne er reflektert over sin væren og søker etter

                         fornyelse og muligheter

Inkluderende    hvert barn er unikt, og vi ønsker hverandre vel

 

Vi må jobbe med et klokt hode og et varmt hjerte!

 

“Det du tror om meg,

slik du er mot meg,

hvordan du ser på meg,

hva du gjør mot meg,

Slik blir jeg!”

Av M.Jennes

 

Vårt formål

Det å være en liten barnehage bidrar til trygghet og oversiktlighet for barn og
foresatte. Vi jobber for at barn skal få en god barndom gjennom varme, nærhet og
god relasjoner.

Vi bruker lek, bevegelsesglede, vennskap, humor, undring og trygghet for å sikre
barnet en god oppvekst og utvikling.

Vår forutsetning er at barn lærer og utvikler seg i sitt eget tempo. Hvert barn er
unikt! Opplevelser gjennom bevegelser i skog og mark, idrett, vanntilvenning og
ikke minst barns naturlige bevegelse gjennom leken vil være vår grunnstein.

Vi er opptatt av å gi barna et sunt selvbilde gjennom bevegelsesglede i samspill
med andre barn og i relasjon med kompetente voksne med et varmt hjerte!

Læringssyn

Vi tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Vi mener at barnet selv er med og
påvirker det miljøet det vokser opp i. Barnet bidrar gjennom sin aktivitet til
egen og andres læring. Kvaliteten på samspillet barnet har i sine omgivelser, er
svært viktig for barnets utvikling og læring.
Vi voksne er sensitive og bevisste medmennesker for ulike sider ved samspillet
med barnet.

Vi skal i vårt pedagogiske arbeid legge til rette for at barn har ulike
læringstiler som treffer dem bedre enn andre stiler. Våre metoder skal veksle
mellom det: visuelle, auditiv, kinestetisk og taktile. Barn må gripe for å
begripe, derfor er det viktig for læring at barn får se, høre, gjøre og
kjenne.

Organisasjons-/kompetanseutvikling

Tertnesparken Barnehage skal være en lærende organisasjon, der vi gjennom pedagogisk utviklingsarbeid skaper et dynamisk miljø for vekst og utvikling. Vi mener at dette hever barnehagens kvalitet, kompetanse og samarbeidsevne. Kompetanse er
summen av kunnskap, ferdigheter, holdninger og erfaringer.

Tertnesparken Barnehage har faglig dyktige og engasjerte medarbeidere. Holdning “Tenk det går an!”

Hovedmål

“Bevegelsesglede for kropp og sjel for alle barn!”

Satsningsområder

Kropp, bevegelse og helse

Natur, miljø og teknikk

Pedagogisk utviklingsarbeid