Våren 2012

Veien videre på prosjekt ”Skape et godt språkmiljø for alle barn”

Vi har observert at enkelte barn i barnegruppen liker veldig godt å lese/høre eventyr.
Gjerne repetisjon av samme eventyr opp mot 5-6 ganger på rad. Vi vil gjerne
jobbe videre med kjente norske eventyr sammen med barna.

På denne måten kan vi oppnå mange av de målene vi har satt oss for årets
prosjekt.

- Vi skaper gode rutiner for språksamlinger og innhold

Vi kan lese eventyr, dramatisere i ulike former, bruke språkpakken (som inneholder mange hjelpemidler)

- De voksne er med å planlegge hver språksamling, og får økt
kompetansen på dette området

- Barna får videreutvikle sin begrepsforståelse og utvikle et variert
ordforråd

- Vi kan dele opp i mindre grupper og formidle eventyrene i en mindre
og bedre setting

- Barn lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med
andre barn og voksne

- Bedre barns lekeferdigheter gjennom og leke med eventyrfigurere
sammen med andre i mindre grupper